Wij zijn marktleider op het gebied van maritiem personeel voor bediening van bruggen en sluizen, veerdiensten en scheepvaartbegeleiding.

Privacy statement

ODV Groep BV hecht waarde aan medewerkers, klanten en belangstellenden die via de website haar benaderen. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. ODV Groep BV is gevestigd te Almelo, Bedrijvenpark Twente 300 en is samen met haar dochtermaatschappijen verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website te verbeteren.

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft worden uw persoonsgegevens vastgelegd. Uw gegevens worden verwerkt om u informatie te kunnen verstrekken, om een arbeidsrelatie met u aan te gaan of voor een training en opleiding.

ODV Groep BV en haar dochterbedrijven verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
• NAW gegevens en andere relevante contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
• pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring

ODV Groep BV heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
Als u inzage wenst in uw gegevens of deze wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of personeelszaken van ODV Groep BV
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ODV Groep BV of haar dochterbedrijven, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via personeelszaken@odvmaritiem.com, vertrouwenspersoon@odvmaritiem.com of ODV Groep BV, t.a.v. de directie. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 088-6191205.

ODV Groep BV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op deze website. De huidige versie is opgesteld in december 2014.