Scheepvaartbegeleiding bij herstel aan bruggen, baggerwerken, onderzoek naar explosieven, stremming van vaarwegen, waterevenementen, enz.. Bijzondere omstandigheden vragen de inzet van specialisten.

Nautisch Beheer en Scheepvaartbegeleiding